Cartref
Digwyddiadau
Dyddiadur
Gwybodaeth
Llythyron
Cysylltwch
Prosbectws
Croeso 

Croeso i Ysgol Dyffryn Aman

 

Annwyl Riant / Warchodwr,

Croeso i Ysgol Dyffryn Aman.  Mae’r wefan yma yn rhoi cipolwg clir o’r ysgol a’i gweithgareddau.

Mae gan yr ysgol enw da o fewn y gymuned am ei hawyrgylch ofalus a chyfeillgar a’i hymgais am safonau uchel.  Mae’r ysgol wedi gweithio’n galed ar ei chysylltiadau a’r gymuned leol ac rydym yn ymfalchïo yn ein partneriaeth â rhieni a gwarcheidwaid.

Os ydych am fwy o wybodaeth am yr ysgol na’r hyn sydd yn y wefan yma peidiwch oedi cyn cysylltu â mi.

Yn ddiffuant

D. Stephen Perks Pennaeth

Mr. Perks 

    
Sign In